Zielenpad toelichtingTerug

In dit hoofdstuk leggen we het zielenpad voor je uit. Je ‘Zielenpad’ is het meest belangrijke overzicht dat we vanuit de Tzolkin voor je kunnen samenstellen.

Inleiding 

Je zielenpad is de blauwdruk en tegelijkertijd de routekaart van je leven. Je hebt hier je gehele leven wat aan. Je zielenpad geeft je het inzicht in je commitment aan het leven zelf.

Met behulp van de informatie in je zielenpad kom je achter de synchroniciteit en dus achter het waarom van de gebeurtenissen in je leven. Maak er dus regelmatig gebruik van.. 

De op deze website gepresenteerde persoonlijke interpretaties zijn aan de hand van je zielenpad geschreven.

Zie dit hoofdstuk als een soort van workshop. Wij zullen je hier regelmatig het nodige aanreiken over hoe je met je zielenpad kunt omgaan. Heel veel plezier ermee en heb je vragen en/of andere opmerkingen, je kunt altijd contact met ons opnemen.

In ons boek ‘De Tzolkin Openbaart Je Potentieel’ vind je in hoofdstuk 7 vanaf bladzijde 98 het een en ander aan informatie over het zielenpad en ook over hoe je je eigen zielenpad kunt samenstellen (Op dit moment is ons boek in herdruk). Wil je je zielenpad voor jezelf of iemand anders bestellen ga dan naar 'Zielenpad'.

Zielenpad

Het leven is als het ware inhoud geven aan je zielenprogramma. Je zielenprogramma gaat van start op het moment dat je wordt geboren. 

Er bestaat geen toeval in het leven. Wij zijn ervan overtuigd dat wat er met je gebeurt op de een of andere manier wordt gestuurd. Vaak blijken bepaalde gebeurtenissen in je leven, zeker de meest ingrijpende, een specifiek doel te hebben.

Synchroniciteit is een fenomeen dat zich in het leven regelmatig laat gelden. Het zijn vaak de schijnbare toevalligheden die de beslissende wending aan je leven geven waarvan je achteraf kunt zeggen: ‘Het heeft zo moeten zijn.’

Deze schijnbare toevalligheden ontstaan niet zomaar, maar komen voort uit de invloed van de energieën in en om je heen. Deze invloed mag je de ondersteuning vanuit  je Hoger Zelf noemen.

Jaren geleden zijn wij al op zoek gegaan naar de dimensie van je Hoger Zelf binnen de Tzolkin. We hebben deze uiteindelijk gevonden en hebben de wetenschap hierover al bij veel mensen in de praktijk kunnen toetsen. Het blijkt een schitterend fenomeen te zijn.

Het is inzicht gevend en inspirerend en tegelijkertijd ook rustgevend en bevrijdend om bewijs te vinden over dat de gebeurtenissen in je leven niet zomaar plaatsvinden maar daadwerkelijk als doel hebben om een richtinggevende betekenis aan je leven te geven.

Binnen de Tzolkin hebben we de bevestiging van de dimensie van het Hoger Zelf gevonden op het zogenoemde gidsen/coaches niveau. We zijn erachter gekomen dat er via deze coaches een rechtstreeks verband is te leggen met de meest belangrijke gebeurtenissen in je leven. Dit weten is nieuw en er zijn maar weinig mensen die zich hiervan bewust zijn. Aan ons de taak om deze kennis uit te dragen.

Gedurende je leven creëert je Hoger Zelf omstandigheden die je met je eigenschappen en mogelijkheden om te groeien in contact brengen.

Dat wat er dan gebeurt kun je met behulp van de Tzolkin lezen en interpreteren. Het inzicht dat hierdoor ontstaat hebben wij het pad van je ziel of kortweg je ‘Zielenpad’ genoemd.

Hiernaast vindt je een voorbeeld van hoe je zielenpad er voor jezelf zou kunnen uitzien. 

Ontwikkelingsfasen

De eerste cyclus van je zielenpad speelt zich af binnen de eerste 52 jaar van je leven. Je geboortegolf vormt de basis. De aan je geboortedatum verbonden geboortegolf bestaat uit 13 zonnetekens, of ook wel je eigenschappen en mogelijkheden om te groeien genoemd. Je eigenschappen en mogelijkheden om te groeien ontwikkelen zich aan de hand van een thema gericht op een bepaald doel.

We hebben bij de weergave van je zielenpad de zonnetekens van je geboortegolf kleur bij kleur gegroepeerd. De kleuren van de tekens die bij de tonen 1,5, 9 en 13 horen hebben alle vier één en dezelfde kleur. Dit geldt ook voor de kleuren van de tekens die bij de anderen tonen horen. Deze vier kleuren mag je in verband met de verschillende ontwikkelingsfasen in je leven brengen. 

Dit betekent dat een kleur van een bepaald zonneteken altijd verbonden is aan een van je vier ontwikkelingsfasen, te weten je spirituele, je fysieke, je emotionele of je mentale ontwikkelingsfase. Heb je eenmaal inzage in je eigen zielenpad dan zie je welke kleuren aan welke ontwikkelingsfases zijn verbonden. 

We worden allemaal als spirituele wezens geboren. Daarna gaan we de fysieke ontwikkelingsfase in. Zeg maar de fase waar we door onze ouders worden opgevoed en leren wat wel en niet mag. Daarna gaan we de emotionele levensfase in. Dit is de fase van onze puberteit, onze opleiding en eerste verliefdheden. Zodra deze fase is afgerond beginnen we aan de mentale ontwikkelingsfase. De fase van onze carrières en de fase van de zoektocht naar ons ware zelf. 

Hierna pakken we ons draaiboek weer op en komen we opnieuw in onze spirituele levensfase om op onze 52-jarige leeftijd opnieuw te worden geboren. We beginnen dan als stamoudste aan de volgende 52 jaar van ons leven om alles wat we in de eerste 52 jaar hebben geleerd en ervaren opnieuw door te maken, maar dan vanuit een hoger bewustzijnsniveau.

De energie van iedere dag wordt met haar specifieke kwaliteiten weergegeven door een van de 20 zonnetekens. De vier kleuren van deze zonnetekens worden verbonden aan een van je vier levensfasen. Dit is de reden dat je je bijvoorbeeld op een specifieke dag met een bepaalde kleur anders kunt voelen dan op de andere dagen met andere kleuren. Realiseer je hierbij dat je iedere vier dagen je gehele leven doorloopt, aangezien zoals gezegd je iedere dag via één van de vier kleuren van de zonnetekens met één van je vier ontwikkelingsfasen resoneert.

Coaches

Op ieder van je eigenschappen en mogelijkheden om te groeien wordt je gecoacht door één van de 20 golven binnen de Tzolkin. Iedere golf heeft een thema en een doel. Je wordt daarmee gecoacht aan de hand van dit thema gericht op dit doel. De getallen die naast deze coachgolven staan vertegenwoordigen de leeftijden waar dit thema en doel voor jou aan de orde was of nog zal komen. 

De informatie die je daaruit kunt herleiden is de basisinformatie die we gebruiken voor het maken van de jaarprofielen.

Golf-informatie

Wij hebben in de sectie 'Downloads' een korte omschrijving van de golven uit je Zielenpad opgenomen. Hiermee krijg je een globaal idee met wat voor jou in welk jaar aan de orde was of zal zijn. Ben je geïnteresseerd in een uitgebreidere uitleg, dan is het aan te bevelen om je 'Jaarprofiel' te bestellen, een van onze workshops te bezoeken, of een reading met Barbara af te spreken.

Iedere 13 dagen een nieuwe golf

Via Facebook kondigen we iedere 13 dagen de nieuwe golf die gaat komen aan en geven deze ook op de dagenergiepagina van deze website weer. Aan de hand van je zielenpad ben je in staat om te achterhalen welke leeftijden er voor jou die 13 dagen aan de orde zijn. Dit zijn de levensjaren die gedurende die periode je vanuit je onderbewuste beïnvloeden. Zijn er in die jaren bepaalde gebeurtenissen geweest die je nog niet helemaal hebt kunnen verwerken, dan weet je dat je op die dagen de mogelijkheid krijgt om hier alsnog iets mee te doen. Van het onbewuste wordt je je dan bewust. Je Hoger Zelf reikt je dit aan om het in je bewustzijn te integreren.

Je zielenpad geeft je het inzicht en zorgt voor het bewustzijn over de gebeurtenissen in je leven. Je zielenpad is de weergave van zowel je blauwdruk als ook de reisgids van je leven. Hieraan kun je dagelijks je houvast ontlenen. 

Kijk dus iedere 13 dagen naar wat je Hoger Zelf specifiek aan jou over die periode te vertellen heeft. Hiermee ontwikkel je bewustzijn over de betekenis van de synchroniciteit, de schijnbare toevalligheden in je leven.

Buitenorbit

Van de in totaal 20 golven binnen de Tzolkin zijn er 13 die als coaching golf aan je geboortegolf zijn verbonden. De zeven andere golven zijn niet direct in combinatie met je geboortegolf zichtbaar, maar hebben wel een belangrijke invloed op je zielenprogramma. We noemen dit de golven in je buitenorbit. Je Hoger Zelf stuurt je vanuit deze golven niet direct op een van je 13 eigenschappen en mogelijkheden om te groeien, maar wil dat je op afstand naar jezelf en je leven kijkt.

In de jaren die verbonden zijn aan de golven van je buitenorbit kom je in omstandigheden terecht die je de mogelijkheid geven om, voor zover dat noodzakelijk is, van koers te veranderen. Onze ervaring is dat er in de buitenorbit-jaren gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die er voor zorgen dat je strategisch gezien een andere richting inslaat. Deze andere richting kan voor veranderingen in je concrete levensomstandigheden zorgen. Ook kunnen zich innerlijke koerswijzigingen voordoen die in de daaropvolgende jaren voor de nodige veranderingen zullen zorgen.

De jaren in de buitenorbit zijn van groot belang voor de verwezenlijking van je potentieel.

Onderzoek

Wees je bewust van het gegeven dat gedurende iedere Tzolkin cyclus van 260 dagen je je gehele zielenprogramma van 52 jaar doorloopt.

Het is zeer de moeite waard om op een rustig moment onderzoek te doen en je leeftijden in de buitenorbit, niveau voor niveau langs te gaan. Laat je verrassen door de herinneringen die bij je opkomen. Sta open voor de inzichten die zich daarbij ontwikkelen. Je sluimerend potentieel wordt daarbij geactiveerd. 

Doe je onderzoek vanuit liefde, begrip en acceptatie voor jezelf. Laat je speelsheid de boventoon voeren. Besef dat bij alles wat er is gebeurd, het allemaal zo heeft moeten zijn. Dat je het per definitie altijd goed hebt gedaan, op dit moment goed doet en vervolgens ook altijd goed zult blijven doen.