Wat is de TzolkinTerug

De Maya konden de banen van de planeten en de veranderingen van deze banen in de tijd, met een onwaarschijnlijk hoge nauwkeurigheid meten. De tijd was voor hen veel meer dan een klok, ze was een spiraal zonder een begin of een einde. De Maya noemden zichzelf niet alleen de herders van het universum, maar ook de herders van de tijd. De Maya waren in staat de samenhang tussen het universum, de aarde en de mensheid te ervaren. De mens werd en wordt nog steeds gezien als de verbinding tussen hemel en aarde.

De Tzolkin is de heilige kalender van de Maya. Deze energetische matrix zorgt voor de verbinding tussen ieder van ons met het universum. Ze draait bij alles wat er hier op aarde gebeurt als de universele scheppingsmatrix voortdurend op de achtergrond mee. Deze matrix is het weefpatroon van de schepping dat los staat van tijd en ruimte. Het is een code die door zijn harmonische getallenrelaties en archetypische zeggingskracht de herinnering aan het hart van Al-Wat-Is openbaart. Het wachtwoord om deze code te ontsluiten is liefde. Het is de liefde om vanuit je eigen plek voortdurend met de onbegrensdheid van alles wat mogelijk is om te gaan. Alleen jouw intentie bepaalt welke mogelijkheden er zich voor jou zullen openbaren. De Tzolkin vertegenwoordigt de universele orde. Iedere kin van de Tzolkin staat in verband met alle andere kin. Iedere kin mag je beschouwen als de toegangspoort tot de gehele matrix. Het deel is gelijk aan het geheel. Het is het ene in het vele en het vele in het ene.

De sleutelgetallen binnen de Tzolkin zijn 13 en 20. Op de juiste wijze geïnterpreteerd geeft de Tzolkin het potentieel van een ieder hier op aarde weer. Ook geeft de Tzolkin ons informatie over het waarom van bepaalde gebeurtenissen in ons leven.

De Tzolkin geeft de 13 verschillende stappen van het scheppingsproces en ook de 20 gezichten van de kwaliteit van de schepping weer. Er zijn dus in totaliteit 260 verschillende combinaties mogelijk. Ieder mens heeft bij zijn geboorte de combinatie van één van de stappen uit het scheppingsproces en één van de gezichten van de schepping, als de weergave van zijn eigen innerlijke kracht, meegekregen. Deze combinatie is de sleutel tot ieders energetische imprint.

De Tzolkin is het instrument om je eigen weg te 'lezen' waarlangs je bent gekomen, te ervaren waar je op dit moment staat en te zien waar je naar toe wilt in je proces naar een hoger bewustzijn of je werkelijke essentie. Het is het instrument om jezelf te leren kennen en bewust te kiezen voor de weg die je wilt gaan.

Bepalen van je innerlijke kracht

Om erachter te komen wat je innerlijke kracht is waarmee je in het het leven staat en hoe deze wordt omschreven kun je je eigen (gratis) kinkaart aanvragen. Je krijgt deze automatisch toegestuurd nadat je je hebt aangemeld. Ga hiervoor naar de sectie 'Uitleveringen' nadat je via MyKinweb bent ingelogd. 

Je innerlijke kracht is je wezenskracht waarmee je in het leven staat. Het is als het ware de dirigent van je leven. Onderstaand worden de stappen weergegeven hoe je je eigen innerlijke kracht zelf kunt bepalen.


Actie
Voorbeeld
Verwijzing
Stap 1
Stel de geboortedatum vast waarvoor je de innerlijke kracht wilt bepalen.
2 juni 1951
Raadpleeg de kinwaardetabel 1943*
Stap 2
Zoek het geboortejaar en de geboorte maand op in de tabel.
1951, juni

Stap 3
Neem de waarde die je achter dit geboortejaar en -maand vindt.
98

Stap 4
Tel bij de gevonden waarde 98, de dag waarop in dit voorbeeld deze persoon in de maand geboren werd, op. In dit voorbeeld is dit dus de 2 van 2 juni. Het totaal is de aan deze persoon verbonden kinwaarde, of ook wel de geboortekin genoemd.
98+2=100
Raadpleeg de Tzolkin*
Stap 5
Zoek de kinwaarde in de Tzolkin op. Ieder "blokje" heeft z'n eigen nummer.
Kinwaarde 100
Gele zon op toon 9
Stap 6Lees de interpretatie van het zonneteken dat bij je innerlijke kracht hoort en ervaar een eerste kennismaking met de betekenis ervan. 
Interpretatie van de symbolen*


(*) Voor het gratis downloaden van de hier genoemde materialen ga naar het onderdeel downloads.