CoronavirusTerug

Wat doet het met je wanneer je het woord 'Corona-virus' hoort?

Alles is trilling en wij staan onder invloed ervan. Wij gaan meetrillen en daarbij vindt er in ons het nodige plaats. De Tzolkin geeft je de mogelijkheid om dat wat er met je gebeurt te duiden. 

Een poosje geleden hebben wij aan het begin van de pandemie de naam Covid-19 geduid (https://kinweb.eu/coronavirus-covid-19). Alleen in officiële uitingen wordt deze naam nu nog gebruikt. De laatste tijd wordt er consequent over het ‘Corona-virus’ gesproken. Voor ons reden om ook de energetische betekenis van dit woord onder de loep te nemen.

‘Coronavirus’ draagt de energie van de blauwe adelaar op toon 12. Het woord ‘Corona-virus’ is  daarmee verbonden aan de begrippen ‘Visie’ en ‘Stabiliteit’.

De blauwe adelaar

De adelaar is een grote sterke vogel die hoog kan vliegen en al zwevend wordt gedragen door de opstijgende lucht. De adelaar heeft hele bijzondere en unieke ogen. Met zijn ogen kan hij tegelijkertijd heel ver weg zien en het kleinste detail op de grond, zijn prooi, nauwkeurig observeren.

De adelaar is door deze eigenschap binnen de Tzolkin de drager van het symbool voor de visie van het brede kijken, die er voor zorgt dat je het detail niet uit het oog verliest. Wees je ervan bewust, dat door de details te blijven zien, je bewerkstelligt dat je visie zich niet tot een tunnelvisie vernauwt.

Onzichtbare macht

Wat ons op dit moment overkomt is historisch te noemen. Landen bevinden zich in quarantaine en gaan er vanuit dat dit virus, zonder dat er al teveel slachtoffers vallen, op een gegeven moment zal verdwijnen.

We laten de oorzaken, de theorieën en verhalen over de oorzaak van dit alles even voor wat ze zijn.  Nu we oog in oog tegenover een onzichtbare macht staan, een macht waar moeilijk vat op te krijgen is, is er onder de mensen een golf van compassie en verbondenheid ontstaan. 

Wees je er met dit gegeven van bewust dat aan de adelaar nog een andere belangrijke betekenis verbonden is. Een adelaar heeft er geen moeite mee om hoog en ver te vliegen, aangezien hij weet dat onder hem, zijn warme nest op hem wacht. Het is deze veilige thuishaven die hem de voedingsbodem biedt om steeds weer opnieuw zijn vleugels uit te slaan.

Thuis blijven

De steeds stringentere maatregelen beperken ons in onze individuele vrijheid om hoog en ver te vliegen. We zijn opgeroepen om op ons nest te blijven zitten en daarbij onze sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Het is alsof het coronavirus ons wil zeggen dat we eerst ons thuis op orde moeten hebben voordat we weer naar buiten kunnen gaan. 

We hebben als nooit tevoren een visie, het brede kijken nodig om ons voorstellingsvermogen en creativiteit in te zetten teneinde een weg te vinden om onze verantwoordelijkheden inhoud te geven.

Niets gebeurt voor niets. De kans die je wordt geboden is je focus te richten op jezelf en op de persoon of personen waarmee je je leefruimte deelt. Je aandacht verschuift zich, of je dit nu wilt of niet, van buiten naar binnen. Het is de verschuiving van hoog, ver en buiten jezelf naar de aandacht voor je innerlijk en je warmte thuis.

Voor iedereen is het wennen. De een legt zich gemakkelijker bij de situatie neer dan de ander. De uitdaging is om vanuit jezelf er in gezamenlijkheid doorheen te komen.

Aandacht naar binnen

Door je aandacht helemaal op jezelf te richten ga je ervaren wat er binnenin je speelt. Deze aandacht brengt je in contact met je diepere behoeftes en ook met dat wat voor jou niet kloppend is. Je zult met je zorgen en je angsten worden geconfronteerd.

De energie van de blauwe adelaar geeft toegang tot je vrouwelijke kracht. Deze kracht helpt je om goed voor jezelf te zorgen en je in staat te stellen om je op de noodzaak van het moment af te stemmen.

Het diepe vertrouwen in je innerlijke voedingsbron maakt je immuun voor ziekteverwekkers. Openheid is de sleutel om alles wat je bezighoudt in je warme nest bespreekbaar te maken. Compensatie- en verdovingsgedrag wordt hierdoor steeds moeilijker aanvaardbaar.

Je stabiliteit die door het woord ‘Corona-virus’ wordt aangesproken, doet een beroep op je vermogen, om aan de polariteit van goed en kwaad, van licht en donker, van haat en liefde te ontstijgen. Het in- en uitademen staat symbool voor deze polariteit. 

In contact met je hart

Door met aandacht te ademen, ga je bij jezelf naar binnen en kom je in contact met je hart. Je stapt als het ware door de poort van je hart heen en hebt daarmee de mogelijkheid om zonder vooringenomenheid en zonder angst te kijken naar dat wat er om je heen gebeurt. 

Je krijgt toegang tot de wijsheid van het leven en daarbij uitzicht op het grote beeld van Al-Wat-Is. Wat er allemaal in en om je heen gebeurt, het maakt deel uit van je proces om heel te worden.

De vrede in de wereld begint in je hart.

In de door ons eerder gepubliceerde duiding met betrekking tot ‘Covid-19’ komt het er op neer dat de situatie waarin je verzeild bent geraakt, een beroep doet op je uniekheid en moed. Moed is de energie die als een rode draad door dit derde decennium heenloopt en ‘Covid-19’ draagt de energie van wat jou zo uniek maakt. Vorm met deze uniekheid en je moed je persoonlijke visie op alles wat er met en om je heen gebeurt en geef hier gehoor aan.

Verlaat daarna als adelaar je warme nest en stijg vanuit de diepe verbinding met je essentie op. 

Overzie op hoogte het grote beeld en voel je verbonden met Al-Wat-Is. Dit is je ware staat van zijn. ‘IK BEN’ zal zich hierdoor manifesteren. 

In Lak' ech.


Naschrift 1.

Volgens de heilige Schrift staat ‘IK BEN’ synoniem voor de essentie van het goddelijke Zijn. ‘IK’ en ‘BEN’ zijn de namen van twee zonnetekens uit de Tzolkin. ‘IK’ is in Maya taal de benaming voor de witte wind en staat symbool voor de bezieling en de inspiratie die rechtstreeks vanuit de Bron tot ons komt. De witte wind mag je zien als de adem van God. 

Zolang we in- en uitademen, blijven we leven. De ademhaling bestaat uit twee tegengesteld gerichte stromingen die tot doel hebben je te laten leven. Door bewust in en uit te ademen ben je in staat je innerlijke dualiteit te overwinnen. 

‘BEN’ is in Maya taal de benaming voor de rode hemelwandelaar en staat voor de verbinding tussen hemel en aarde. De rode hemelwandelaar is het archetype voor ‘Moed’. Hiermee wordt de moed bedoeld die wij nodig hebben om met ons ware zelf, volledig in het leven te staan.

Het wereldbeeld van de Maya is dat de mens de verbinding is tussen hemel en aarde. Met zijn voeten is hij verbonden met de aarde en met zijn handen brengt hij de connectie met de hemel tot stand. Het is de bedoeling dat wij onze eigen hemel op aarde creëren.

Het doel van het kosmisch plan is in onze ogen vanuit ‘IK BEN’ (Bezieling en Moed) te leven. Het is belangrijk dat wij ons hiervan bewust zijn.

‘IK BEN’ is de uitdrukking van het hoogste bewustzijnsniveau, het Al-Wat-Is. Het is het leven in het hier-en-nu en daarbij te ervaren dat je gedragen wordt door onvoorwaardelijke liefde.

Naschrift 2.

Om achter de energie van namen te komen ga je met de volgende link https://kinweb.eu/namen naar het namen gedeelte op deze website. 

Tik op de daarvoor bestemde plaats iedere willekeurige naam, nummer, tekstdeel of kloktijd in. Achter de energie die verschijnt komen een tweetal iconen te staan die de energie en de dynamiek van de ingebrachte tekst weergeven. Klik hierop. 

Wanneer je wilt weten wat de energie van wat je hebt ingegeven voor jou persoonlijk te betekenen heeft, klik je op de middelste van de drie knoppen die je achter je naam ziet staan. De tekst die verschijnt geeft de persoonlijke betekenis van wat je hebt ingegeven weer. Dus heb je ‘Coronavirus’ ingegeven dan lees je hier wat de energetische betekenis van deze naam je persoonlijk te vertellen heeft. 

De hier beschreven functionaliteit is voorbehouden aan degene die een abonnement op onze website hebben.